Strona główna » Dla pacjenta » Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru położnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

karta badania profilaktycznego

Karta badania profilaktycznego badania profilaktycznego w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

medycyna pracy

Skierowanie na badania lekarskie